Wedstrijd voor studenten, cursisten en liefhebbers

Deze wedstrijd staat open voor liefhebbers van bloemschikken en bloemsierkunst, alsook voor leerlingen uit het floristenonderwijs: studenten uit het dagonderwijs, cursisten uit het avondonderwijs, onderwijs voor sociale promotie alsook leerlingen onder leercontract. Bij de prijsuitreiking maken we een onderscheid tussen de verschillende categorieën.

Opdracht: Creëer een magisch vliegend wezen

Omschrijving

We vieren dit jaar de 25ste verjaardag van het schitterende bloemenfestival Fleuramour.
Het wordt een feestelijke editie met ‘MAGIC’ als centraal thema. Denk aan sprookjes, mythische verhalen, science fiction, bovennatuurlijke krachten,… En natuurlijk de verwondering, fantasie en magie van bloemen!

De opdracht is om een magisch vliegend wezen te creëren met plantaardige materialen.
Alle vliegende wezens zullen een plaatsje krijgen tijdens Fleuramour.

Richtlijnen

Het magisch vliegend wezen moet aan volgende vereisten voldoen:
✓ Er moet 75 % vegetatief materiaal in de opdracht verwerkt worden: bijvoorbeeld bloemen, planten, bladeren, droogbloemen, mos, schors, hout, enzoverder. 
✓ Er moet OASIS® steekschuim (droog of nat) in de creatie verwerkt worden. Dit kan een vorm zijn, kleursteekschuim of gewone blokken.
De voorbereiding gebeurt thuis of op school. De afwerking mag ter plekke, op de locatie van het evenement, gebeuren. 
✓ Je zorgt zelf voor je eigen presentatie: ophangmateriaal of een sokkel/staander om je creatie te presenteren.
✓ Je zorgt voor een passend naamkaartje bij je creatie.

Beoordeling door de jury

De jury zal jouw magisch vliegend wezen op de volgende punten beoordelen:
Techniek – vorm en kleur – originaliteit – thema
Voorts is het natuurlijk ook van belang om het reglement te respecteren.

Inschrijven

Praktische info voor deelnemers

Dagindeling

We verwachten je op donderdag 22 september 2022 vanaf 8u30 in  de Landcommanderij Alden Biesen.
Je werk moet ten laatste om 13u00 klaar zijn. Rond 13u00 krijgen de deelnemende leerlingen een lunchpakket en een drankje. Deze kunnen afgehaald worden op het secretariaat.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op maandag 26 september om 16u30.

Materiaal

Alle materialen en bloemen worden door de deelnemer voorzien, meegebracht en bekostigd. Er mag geen materiaal van het domein gebruikt worden. Houd rekening met het reglement en de opdracht (zie ‘Richtlijnen’).

Voor, tijdens en na de wedstrijd mogen er materialen aangevoerd worden. Dit gebeurt met de nodige zorg en voorzichtigheid, en met respect voor de andere deelnemers en exposanten. Op donderdag 22 september is de opbouw namelijk volop aan de gang. Het is op dat ogenblik zeer druk in de Landcommanderij Alden Biesen. Gelieve daar rekening mee te houden.

Afbraak

Alle werkstukken blijven ter plekke t.e.m. maandag 26 september 2022 om 18u00.
De werkstukken én al het afval worden door de deelnemers zelf verwijderd en meegenomen vanaf 18u00. Het verwijderen van de niet afgehaalde werkstukken zal aan de desbetreffende deelnemer aangerekend worden. Niet opruimen kan bovendien een reden van uitsluiting zijn.

Reclame

Voor, tijdens of na de wedstrijd mag er geen reclame gemaakt worden. Met als  enige uitzondering het vermelden van de stageplaats die materialen sponsort. 

Organisatie en jury

1. De verantwoordelijken zullen tijdens het verloop van de wedstrijd de materialen controleren. Ze kunnen een materiaal afkeuren indien dit niet conform is met het reglement. Je kan/mag de organisatoren steeds contacteren als je vragen hebt rond een bepaald materiaal. Enkel zij kunnen uitsluitsel geven indien er discussie is.
2. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval van diefstal, vandalisme, brand of andere beschadigingen aan de werkstukken.
3.  Een eventuele verzekering tegen beschadiging van materialen, werkstukken of voor de deelnemers zelf, valt ten koste van de deelnemers zelf.
4. Voor, tijdens of na de jurering kan er geen enkele discussie gevoerd worden met de organisatoren of met de jury zelf. Dit zowel over de quotatie als over het verloop van de wedstrijd zelf.
5. Elk contact met één of meerdere van de juryleden met de deelnemers, voor of tijdens de jurering, is verboden.
6. De jurering gebeurt ter plekke en de dag zelf. Volgende punten worden in acht genomen: techniek, vorm en kleur, originaliteit, thema
7. De jury hoeft zich niet te verantwoorden over de gegeven punten en is niet verplicht deze achteraf aan de deelnemers mee te delen.
8. Elke irregulariteit of onverenigbaarheid met het reglement kan een diskwalificatie met zich meebrengen.
9. De organisatie behoudt zich het recht veranderingen aan te brengen aan het reglement en de wedstrijd.

Contact

Rekad Produkties
Geelseweg 47 B – 2200 Herentals (B)
[email protected]

Succes!

Schuiven naar boven